Cookie- en privacystatement

Inleiding

DTC Media (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers, klanten, prospects, klanten van klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. I

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@dtcmedia.nl of 0314-362009.

Wie zijn wij?

Wij zijn DTC Media: hét fullservice marketingbureau voor de automotive branche. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd in Doetinchem en IJsselstein (Transportweg 3, 7007 CL en Floridalaan 2, 3404 WV). Onze gegevensverwerking vanuit Doetinchem is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het nummer 1511368.

DTC Media bestaat uit aparte juridische entiteiten: DTC Media Online B.V. en DTC Media B.V. Beiden verwerken andere persoonsgegevens voor (deels) verschillende doeleinden. Aangezien wij geen dubbele informatie willen verschaffen, maar alle betrokkenen wel volledig, correct en volgens de laatste AVG-richtlijnen willen informeren, wordt in onderstaand privacy statement een onderscheid gemaakt tussen beide entiteiten. Uitsluitend indien één van de entiteiten afwijkt van het genoemde, zal hier expliciet melding van gemaakt worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van overeenkomsten

De persoonsgegevens van onze (voormalig) klanten worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst, het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

DTC Media (IJsselstein) bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met onze opdrachtgever. Als bewaartermijn hanteren wij de datum van afronding van het project + 3 maanden. In die extra 3 maanden dienen wij de gegevens beschikbaar te hebben voor eventuele navragen. Na deze periode worden de gegevens verwijderd/vernietigd.
Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, maar ook via Twitter, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. Lees het de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 • Websitebezoek, surfgedrag en marketingdoeleinden

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Zo houdt onze vestiging in Doetinchem bijvoorbeeld het klikgedrag op de website bij, om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden.

Ook zetten we marketing in voor het werven van (nieuwe) klanten, meer naamsbekendheid en exposure: Voor deze DTC Media Online campagnes verwerken we in Doetinchem ook persoonsgegevens: IP-adres, cookie ID, social ID, surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor DTC Media Online in Doetinchem gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond.

Deze gegevens worden voornamelijk verzameld via cookies. Onderaan dit privacy statement vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de DTC Media website, hun functionaliteit en bewaartermijn. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Hierdoor ontvang je maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van (online) marketing en blijf je op de hoogte van producten en diensten van DTC Media. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat namelijk een afmeldlink.

Je e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je je uitschrijft. Wij behouden daarna je e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat je achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.
Bij de vestiging in IJsselstein worden de gegevens verwerkt om je te voorzien van eventuele aanbiedingen en acties. Als je deze aanbiedingen niet meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

 • Contact-, flexwerken en aanmeldformulier

Met de contact- en aanmeldformulieren kun je ons vragen stellen en aanvragen doen om in Doetinchem te komen flexwerken.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en volledig antwoord hebt gekregen op je vraag, opmerking of aanvraag om te komen flexwerken.

 • Solliciteren bij DTC Media

Op onze website bieden wij je de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij je de nodige informatie te verstrekken, zoals je naam, contactgegevens, geboortedatum en eventueel een CV en een motivatiebrief.

Screening

Een onderdeel van de procedure is de screening, dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over jouw online kan worden opgezocht, zoals jouw social-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met jou worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening.
De gronden voor het verwerken van jouw gegevens zijn voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: jouw toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met jou aan te gaan en ons gerechtvaardigde belang om op basis van jouw aanvraag te beoordelen of we je in dienst zullen nemen.
Als we hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot jouw sollicitatie kan het zijn dat we jouw gegevens naar hen doorsturen.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij DTC Media, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan 4 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de websites van DTC Media. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://dtcmedia.nl

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.
Onderaan dit privacy statement vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de DTC Media website, hun functionaliteit en bewaartermijn.

Bijzondere gegevens:

Tenslotte verwerken wij twee typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!
Welke persoonsgegevens verwerken wij voor bovenstaande doeleinden?
Wij verwerken in onze vestiging in Doetinchem de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, (vestigings)adres, (vestigings-/ woon)plaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookie statement) en surfgedrag.
Wij verwerken indien nodig in onze vestiging in IJsselstein de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, (vestigings)adres, (vestigings-/ woon)plaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, geboortedatum en kenteken.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@dtcmedia.nl of 0314 – 36 20 09.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (klantcontracten) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van DTC Media: het uitvoeren van onze doelstelling. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden!

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers en/of sub-verwerkers. Wij werken in Doetinchem bijvoorbeeld samen met een cloud omgeving, bureau voor dataverrijking en maken gebruik van Google Analytics. In IJsselstein werken we bijvoorbeeld samen met een drukkerij, dataleverancier en een bureau voor dataverrijking om te kunnen voldoen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van DTC Media.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van DTC Media zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. DTC Media is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van DTC Media. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://dtcmedia.nl

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.
Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de DTC Media website en hun functionaliteit:

Verwijderen:
Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Doetinchem, 6 december 2018

Wij werken samen met o.a.:
Logo Hubspot Silver Partner Logo Activecampaign Partner Logo Google Partner Logo Bing Ads Logo Visual Website Optimezer Logo Visual Website Optimezer