De mobiliteit van de toekomst

Op de rand van het nieuwe jaar is het interessant te kijken wat de drijvende krachten zijn van de nieuwe mobiliteit. Niet alleen voor volgend jaar, maar vooral ook de jaren daarna. Waar zou je op moeten inspelen?

1. Verdichting van de leefomgeving
We leven meer en meer in een verstedelijkte omgeving. De kwaliteit hiervan komt onder druk te staan. We moeten immers steeds meer de ruimte delen. Huizen worden kleiner en zelfs piepklein (‘tiny houses’).

De kosten van ruimte nemen ook sterk toe. De auto heeft nu al geen plek meer in de stad. Letterlijk, de plek wordt te duur. Maar dit gaat ook gebeuren met de footprint van de fiets, wordt voorspeld. We staan inmiddels in de file met de fiets. Door de verstedelijking wordt de ‘last mile’ ook steeds korter en zal die steeds meer te voet worden afgelegd.

2. Versmelting woon-werk
De trend van flexibilisering van werk zal doorzetten. We kunnen gemakkelijker ‘overal’ werken, onze laptop is ons kantoor. Natuurlijk geldt dit niet voor alle beroepen en wordt in kennisintensieve omgevingen juist veel waarde gehecht aan de samenkomst van teams. Maar die hoeft niet fysiek te zijn.

Mobiele werkplekken worden gezien als een belangrijke vorm van toekomstige autonome vervoersystemen. Je ziet nu al dat forenzen die gebruik kunnen maken van goede verbindingen (zoals intercitytreinen) daar ‘kantoor houden’. Als autonome voertuigen technische realiteit zijn geworden, kunnen deze vooral de minder verstedelijkte gebieden goed ontsluiten met woon-werkverkeer op maat, van deur tot deur.

3. Verandering klimaatsysteem
Klimaatverandering is een serieus probleem. Omdenken van energie- en ook mobiliteitssystemen zijn onderdeel van de oplossing. Met meer zonne-energie en meer elektrische voertuigen zal een betere balans ontstaan.

4. Alles op maat
Het digitaliseren van onze omgeving leidt ertoe dat we gewend raken aan een diverser en gepersonaliseerd aanbod. Van het samenstellen van onze perfecte auto tot 3D-geprinte objecten, maatwerk is gewoon geworden. Daarbij dringen de algoritmes ons leven binnen. Niet alleen kunnen we dingen op maat laten maken, de dingen en diensten die we gebruiken worden aangepast aan ons gedrag, de kennis van ons profiel en vergelijkbare gebruikers. Persoonlijk aanbod wordt gemaakt op basis van het moment, en van het systeem waarin we ons bevinden.

In het Future Scenarios paper beschrijven we hoe de planning van onze reis in een ‘OV-pod’ wordt geoptimaliseerd op basis van het reisdoel van alle aanwezigen. Je weet niet meer van tevoren hoe lang je over je reis doet, tenzij je betaalt voor extra prioriteit. Een logische doorontwikkeling van huidige systemen, zoals de Intercity Direct, die werken met toeslagen.

5. Van bezit naar gebruik, van single-use naar sharing
AirBNB, Uber en Greenwheels laten al een tijdje zien dat er minder wordt gedacht in bezit. Deze diensten blijken een behoefte te vervullen en er lijkt alleen maar een versnelling te komen. Zo is er een flinke groei zichtbaar van private lease en autodelen, met name onder de jongere doelgroep. Hoewel nog relatief klein, zijn initiatieven als Snappcar interessant waarbij je de mogelijkheid hebt je eigen auto te delen met anderen. Dit zou heel goed onderdeel kunnen zijn van de aanschaf van auto’s in de toekomst (of beter gezegd, de lease). Deelgebruik is ingebakken. Met de oplaadpunten kan het al, nu nog met de auto’s.

6. Code/Space en Internet of Things
Al deze trends zijn het gevolg of de oorzaak van een begrip dat door Kitchin & Dodge Code/Space wordt genoemd. Ook onze fysieke omgeving is aan het omvormen naar code, naar software. Alles wordt verbonden, al onze diensten zijn digitaal en er zijn al plekken die niet meer functioneren als de digitale systemen uitvallen, zoals het vliegveld.

We gebruiken voor onze digitale diensten allemaal de cloud. We verplaatsen onze data naar een altijd aanwezige digitale laag. Deze laag ontstaat ook voor de applicaties. Edge Computing is een belangrijke trend in Internet of Things. Waar we eerst een systeem hadden met een intelligent moederstation en de contactpunten relatief dom waren en puur bedoeld voor ‘sensing & presenting’ van informatie, verschuift de intelligentie naar de touchpoints.

7. Assisted human
Aanbod op maat en een volledige gedigitaliseerde omgeving. Dat zijn externe factoren die inspelen op ons als mens. Maar de mens zelf wordt ook steeds meer bedreven in het toepassen van de slimme assistent en assistentie. Artificial intelligence zal zich eerst ontwikkelen als augmented intelligence, een methode voor onszelf om beter de complexere problemen op te lossen.

8. Belang van ethiek
Met het toenemende bewustzijn over technologie en data en de steeds grotere afhankelijkheid daarvan, groeit het besef dat ethiek een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van de systemen. We kijken kritischer naar wat we willen delen en wat niet. Ook verwachten we van de diensten die we gebruiken en de aanbieders daarachter dat zij daar een positie over innemen. De nieuwe Europese privacyregels (AVG) zijn daar een teken van. Het staat symbool voor een nieuw waardenmodel, los van de praktische invulling.

Meer weten? Lees dan verder op Emerce. Met ons sparren over de mobiliteit van de toekomst? Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen

Ook interesse in een samenwerking?

Wij werken samen met o.a.:
Logo Google Partner Logo Bing Ads Logo Visual Website Optimezer